Matematisk Kantine
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 116
Bygning 1530
8000 Aarhus C

Tlf.: 8613 3886
Mobil: 2066 3886
Fax: 8942 3133
Email: kantinen (snabel-a) math.au.dk

Om kantinen

Matematisk Kantine blev oprettet den 5. september 1959. Den havde da hjemsted, hvor samfundsvidenskaberne nu har kantine. I 1967 fik kantinen lokaler i bygning 1536 i forbindelse med instituttets flytning. I 1992 overtog kantinen desuden lokalet i bygning 1520, hvor Fysisk Kantine tidligere havde til huse. Nu refererer “Fysisk Kantine” derfor til lokalet i bygning 1520 og “Matematisk Kantine” refererer tilsvarende til lokalet i bygning 1536 samtidig med, at det er navnet på den samlede virksomhed.

Kantinen drives af foreningen “Foreningen af studerende og medarbejdere ved Institut for Matematiske Fag”. Foreningen har ikke andre opgaver end kantinedriften.

Foreningen afløser i forbindelse med en vedtægtsændring i 2005 foreningen “Foreningen af medarbejdere ved Institut for Matematiske Fag”. Alle studerende og medarbejdere ved institutter der har lokaler i bygningskomplekset 1520–1550 er medlemmer af foreningen.

På den årlige generalforsamling, der normalt afholdes i marts, vælges der en bestyrelse på 6 medlemmer. Der vælges to medlemmer fra hver af valggrupperne: videnskabelige medarbejdere, teknisk-administrative medarbejdere og studerende. Hver valggruppe kan endvidere vælge en eller to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens sammensætning er p.t. (2018/2019)

  • Annette Møller (formand)
  • Johan P. Hansen (kasserer)
  • Jeppe Borup Larsen (sekretær)
  • Hans Anton Salomonsen
  • Maria Svenstrup Harder
  • Bastian Laurens Solås

Kantinen har altid sigtet mod at være kantine for alle studerende og medarbejdere. Strategien har derfor været at priserne holdes lave og omsætningen høj. Ud over den ordinære kantinedrift er kantinen leverandør til en række arrangementer: kongresser, julefrokoster mv.

Den årlige omsætning er på ca. 12.500.000 kr. (excl. moms).

Se desuden vedtægterne.