Matematisk Kantine MatKant

Generalforsamling 2021

Der indkaldes herved til generalforsamling i Foreningen af studerende og medarbejdere ved Institut for Matematik.

  • Tirsdag den 18. maj 2021, kl. 15.15

Generalforsamlingen afvikles i år online via zoom

  • Tilmelding kan ske til Annette Møller (annette.moeller@math.au.dk), og man vil inden generalforsamlingen modtage information om nummer på zoom-mødelokale.

Foreningen står bag driften af Matematisk Kantine. Alle studerende og medarbejdere ved følgende institutter er automatisk medlemmer af foreningen: Institut for Biologi, Institut for Fysik og Astronomi samt Institut for Matematik. Medarbejdere ved NAT & TECH samt tilhørende administrative centre er også medlemmer.

På generalforsamlingen skal der bl.a. vælges en bestyrelse på 6 medlemmer, 2 af og blandt VIP-personalet, 2 af og blandt TAP-personalet samt 2 af og blandt de studerende.

Vedtægterne kan ses på kantinens hjemmeside: https://www.matkant.dk/info/vedtaegter/

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Annette Møller
Formand for Matematisk Kantine
2021-05-06